Munkatársak

pszichopedagógus,
alapozó terapeuta,
gyermekjóga oktató,
a Tudorka Műhely vezetője

Földes Fanni

2013-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, pszichopedagógia szakon. Amióta gyerekekkel foglalkozom, csoportos mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásokat tartok óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek Budapesten. A gyerekekkel mindig könnyen megtaláltam a közös hangot, szeretek velük együtt lenni, fejlődni, dolgozni. Fontosnak tartom, hogy óráimon minden gyermek egyéni odafigyelésben részesüljön, egyedi személyiségük kibontakozását tartom egészséges önbecsülésük erősítése mellett a legfontosabbnak. Foglalkozásaimat a felszabadult, jó hangulat jellemzi, a humor és a jókedv ugyanúgy része az óráimnak, ahogy a mindennapjaimnak is. Kisfiam, Barni és kislányom, Róza születése óta édesanyaként is végigkísérhetem a gyermeki lélek csodálatos, ám néha nehézségekkel járó fejlődésének útját. Pedagógusként igyekszem a szülőként megszerzett tapasztalatokat és tudást minden napi munkámba beilleszteni, beépíteni.

fejlesztőpedagógus,
óvodapedagógus,
alapozó terapeuta

Erős Anna

Jelenleg fejlesztőpedagógusként dolgozom egy budapesti óvodában. Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, már az óvodában is a kisebbeket terelgettem. Úgy gondolom a hivatásom sajátossága a folyamatos önképzés, hiszen így tudok a gyerekeknek egyre többet adni. A tevékenységeim alatt pozitív visszajelzésekre épülő, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek bátran mernek önmaguk lenni. Számomra nagyon fontos, hogy önálló próbálkozásaiknak elegendő időt és teret biztosítsak. Így érezhetik meg a „képes vagyok rá”- érzését, mely által énképük alakulhat, fejlődhet. Természetesen ezzel együtt jár a hibázás lehetősége is, de olyan harmonikus légkör biztosítására törekszem, ahol a gyerekek tudják, hogy hibázni szabad, és mindenkinek lehetősége van a javításra. A célom az, hogy a gyerekek az óráimon jól érezzék magukat a bőrükben, és ez a jóleső érzés ez lesz az, amiért újra szeretnének jönni. A nagy titok abban rejlik, hogy a gyerekek csak abban fejlődnek igazán, amit szeretnek.

Pszichológus

Maléth Enikő

Maléth Enikő vagyok, pszichológus. Különböző keretek között, de mindig megragadtam a lehetőséget, hogy gyermekekkel foglalkozzak, kompetenciámhoz mérten segítsem fejlődésüket. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlődés - és Klinikai Gyermekpszichológia specializációján végeztem, okleveles pszichológusként. 2018-ban iskolapszichológusként kezdtem el dolgozni. Az általános iskolában végzett munkám során megismerkedhettem kisiskolás korosztálytól egészen a kiskamaszkorú gyermekek és családjaik, valamint az intézményben velük foglalkozó felnőttek nehézségeinek széles spektrumával. 2021 óta Pedagógiai Szakszolgálatban foglalkozom gyermekek, serdülők és családjuk megsegítésével. Szakértői bizottsági tevékenység alkalmával tapasztalatot szereztem a beilleszkedési tanulási magatartási (BTM) nehézség megállapításának folyamatában is. A szakszolgálati munka sokszínűsége teret ad annak, hogy óvodás kortól egészen fiatal felnőtt korig segítséget nyújtsak a hozzám forduló szülőknek, gyermekeknek és fiataloknak. Hiszek a támogató kapcsolatok és a közös munka erejében, a szülőkkel való szoros együttműködést elengedhetetlennek tartom és szorgalmazom. A folyamatos szakmai fejlődés motivál, ennek érdekében kiemelten fontos számomra az önismereti munka, a szupervízió és különböző szakmai továbbképzéseken való részvétel.

logopédus, alapozó terápiás mozgásfejlesztő, gyógypedagógus

Udvarhelyi Anna

Tanulmányaimat 2007 júniusában fejeztem be a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, ahol gyógypedagógus diplomát szereztem. 2007 szeptemberétől a XII. kerületi Logopédiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el. A kerület több intézményében is dolgoztam, óvodában és iskolában egyaránt. Mindig van hová fejlődni, ezért is fontosnak tartom az új ismeretek szerzését. 2010-ben diplomáztam ELTE-Pedagógiai és Pszichológiai kar Neveléstudományi mesterképzés szakán majd 2013-ban szakvizsgáztam, valamint több tanfolyamot, többek közt a GMP tanfolyamot is elvégeztem. A gyerekek ellátása során figyelembe veszem a személyiségüket, egyéni képességeiket és a tünetek változatosságát. igyekszem a foglalkozásaimat színesíteni, kreatív eszközökkel gazdagítani. Célom, hogy a gyermekek fejlesztése jó hangulatban, nyugodt légkörben teljen.

logopédus, pszichopedagógus

Fodor Henriett

Első diplomámat 2016-ban az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar szakán szereztem meg, ahol a nyelvészet és kommunikáció vált számomra a legkedvesebb területekké. A képzést követően további gyakorlati tudással szerettem volna bővíteni addigi ismereteimet, így tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Jelenleg a XII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom korai fejlesztő gyógypedagógusként. A beszéd és kommunikáció elementáris módon határozza meg társas kapcsolatainkat, személyiségünket, ezért logopédusként nagyon fontosnak tartom, hogy a beszéddel való foglalkozás játékosan, változatosan, a gyermek egyéniségére szabottan, érzelmileg biztonságos légkörben történjen. Hatalmas sikerélmény, amikor a gyermek a terápia során lépésről lépésre fejlődik és a korábban nem beszélő gyermek kezdeményezővé, beszédessé válik. Ugyanúgy, mint amikor egy artikulációs vagy nyelvi zavart mutató gyermek beszéde tisztul, szókincse bővül vagy amikor egy olvasást, írást érintő problémában fejlődést tapasztalok.

mozgásfejlesztő

Harmat Kiss Kata

Harmat Kiss Kata vagyok, 47 éves négygyermekes boldog édesanya, színésznő, a Gyermekeink Mozgásáért Egyesület tagja, mozgásfejlesztő gyermek- és  babajóga oktató, művelődésszervező, sportrekreációs szakember, Intuyiching tanácsadó. A Teátrum Színiakadémián tanultam a színészmesterséget, aztán a Madách Színházban és a Nevesincs Színházban főleg gyermekelőadásokban játszottam az első kislányom érkezéséig. Gyermekkorom óta lételemem a mozgás, a játék, valamint a művészet és kreativitás is nagy szerepet játszik a mindennapjaimban. 16 éve tartok gyerekfoglalkozásokat. Úgy gondolom és tapasztalom, hogy a tudatos testmozgás a gyermek érzelmi adottságaival, fizikai képességeivel harmóniában segít onnan elindulni, ahol éppen ő tart. Ez örömteli munka és egyben elhivatottság részemről, mindennek tudatában szeretek foglalkozni a kisgyermekek mozgásfejlesztésével. Szeretek élni, énekelni, játszani, nevetni, jelen lenni. Boldoggá tesz, ha ezt  megoszthatom másokkal, és az igazi csoda, amikor a gyermekek szemében, mosolyában visszatükröződni láthatom az életörömöt. Szeretetteljes kihívás számomra átadni nekik az együtt mozgással, játékkal, mókával a jelenlét művészetét.

logopédus

Molnár Zsófia

Egyetemi diplomámat Kaposváron szereztem, 2019-ben. Mivel szeretem a hivatásom és célom, hogy a legjobbat nyújtsam a gyerekeknek, számos konferencián és továbbképzésen vettem részt. Törekszem az ismereteim naprakészen tartására és önmagam fejlesztésére, ezért főállásom mellett jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyógypedagógiai szakvizsga képzését végzem. A XII.kerületi Szakszolgálat logopédusaként dolgozom, így egyaránt van tapasztalatom óvodás és iskolás korosztályú gyerekek logopédiai-gyógypedagógiai diagnosztikájában és terápiás ellátásában. A munkám során lehetőségem nyílt sajátos nevelési igényű tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat tartani, így gyakorlati tapasztalatom lett az írást, olvasást érintő készségek komplexebb fejlesztése terén. A logopédia olyan, mint egy három lábú szék (gyerek-szülő-terapeuta), melyet a bizalom tart össze. Mivel közös a cél, ezért fontos, hogy mindegyik láb meglegyen. A foglalkozásokat minden esetben a gyerekek képességeihez és aktuális problémakörükhöz mérten szervezem. Az alkalmazott fejlesztőeszközöket a gyerekek erősségére fókuszálva állítom össze. Mottóm: mindenkiben ott van az érték, a mi feladatunk az, hogy ezt meglássuk.

foglalkozásvezető

Kocsis-Horváth Anna

Kocsis-Horváth Anna vagyok, 2017-ben végeztem el az ELTE PPK MA- neveléstudomány mesterszakát koragyerekkor (2-12 év) szakirányon, és azóta ilyen korú gyermekekkel foglalkozom. Munkámra hivatásomként tekintek, amit örömmel és szeretettel végzek. Életemben központi szerepet tölt be a kreatív szemlélet, a gyermekek fejlesztése és élmények biztosítása számukra, programok szervezése, a kézműves alkotás. A gyerekek szeretete tanulmányaimtól az összes munkámon át átszőtte az életem. Célom, hogy oldott légkört teremtve a gyerekek önbizalmát fejlesszem, önkifejezésüket támogassam és kreativitásukat kibontakoztassam a bölcsisektől egészen a 12 évesekig. A Tudorka Műhelyben a mesés maszatoláson a mesevilágba bábozással elkalandozva, a finommotorika fejlesztése mellett az új megtapasztalásokra fektetem a hangsúlyt. A születésnapokon célom, hogy a gyerekek átéljék a közös játékok és a csapatjátékok izgalmát, az alkotás örömét és, hogy a jókedv és jó hangulat biztosítva legyen az ünnepelt és barátai részére.

TSMT terapeuta, gyógytornász-fizioterapeuta

Gyeskó Gabriella

Gyeskó Gabriella vagyok, gyógytornász-fizioterapeuta, TSMT terapeuta. Újbudán a Szent Kristóf Szakrendelőben dolgoztam 6 évig, mellette egyéni betegeket is vállaltam. Két gyermekem születése óta foglalkozom TSMT-vel, jelenleg a XI. kerületi FittLiget gyógytorna stúdióban és most már a Tudorka Műhelyben is.