Munkatársak

pszichopedagógus,
alapozó terapeuta,
gyermekjóga oktató,
a Tudorka Műhely vezetője

Földes Fanni

2013-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, pszichopedagógia szakon. Amióta gyerekekkel foglalkozom, csoportos mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásokat tartok óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek Budapesten. A gyerekekkel mindig könnyen megtaláltam a közös hangot, szeretek velük együtt lenni, fejlődni, dolgozni. Fontosnak tartom, hogy óráimon minden gyermek egyéni odafigyelésben részesüljön, egyedi személyiségük kibontakozását tartom egészséges önbecsülésük erősítése mellett a legfontosabbnak. Foglalkozásaimat a felszabadult, jó hangulat jellemzi, a humor és a jókedv ugyanúgy része az óráimnak, ahogy a mindennapjaimnak is. Kisfiam, Barni és kislányom, Róza születése óta édesanyaként is végigkísérhetem a gyermeki lélek csodálatos, ám néha nehézségekkel járó fejlődésének útját. Pedagógusként igyekszem a szülőként megszerzett tapasztalatokat és tudást minden napi munkámba beilleszteni, beépíteni.

fejlesztőpedagógus,
óvodapedagógus,
alapozó terapeuta

Erős Anna

Jelenleg fejlesztőpedagógusként dolgozom egy budapesti óvodában. Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, már az óvodában is a kisebbeket terelgettem. Úgy gondolom a hivatásom sajátossága a folyamatos önképzés, hiszen így tudok a gyerekeknek egyre többet adni. A tevékenységeim alatt pozitív visszajelzésekre épülő, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek bátran mernek önmaguk lenni. Számomra nagyon fontos, hogy önálló próbálkozásaiknak elegendő időt és teret biztosítsak. Így érezhetik meg a „képes vagyok rá”- érzését, mely által énképük alakulhat, fejlődhet. Természetesen ezzel együtt jár a hibázás lehetősége is, de olyan harmonikus légkör biztosítására törekszem, ahol a gyerekek tudják, hogy hibázni szabad, és mindenkinek lehetősége van a javításra. A célom az, hogy a gyerekek az óráimon jól érezzék magukat a bőrükben, és ez a jóleső érzés ez lesz az, amiért újra szeretnének jönni. A nagy titok abban rejlik, hogy a gyerekek csak abban fejlődnek igazán, amit szeretnek.

Pszichológus

Maléth Enikő

Maléth Enikő vagyok, pszichológus. Különböző keretek között, de mindig megragadtam a lehetőséget, hogy gyermekekkel foglalkozzak, kompetenciámhoz mérten segítsem fejlődésüket. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlődés - és Klinikai Gyermekpszichológia specializációján végeztem, okleveles pszichológusként. 2018-ban iskolapszichológusként kezdtem el dolgozni. Az általános iskolában végzett munkám során megismerkedhettem kisiskolás korosztálytól egészen a kiskamaszkorú gyermekek és családjaik, valamint az intézményben velük foglalkozó felnőttek nehézségeinek széles spektrumával. 2021 óta Pedagógiai Szakszolgálatban foglalkozom gyermekek, serdülők és családjuk megsegítésével. Szakértői bizottsági tevékenység alkalmával tapasztalatot szereztem a beilleszkedési tanulási magatartási (BTM) nehézség megállapításának folyamatában is. A szakszolgálati munka sokszínűsége teret ad annak, hogy óvodás kortól egészen fiatal felnőtt korig segítséget nyújtsak a hozzám forduló szülőknek, gyermekeknek és fiataloknak. Hiszek a támogató kapcsolatok és a közös munka erejében, a szülőkkel való szoros együttműködést elengedhetetlennek tartom és szorgalmazom. A folyamatos szakmai fejlődés motivál, ennek érdekében kiemelten fontos számomra az önismereti munka, a szupervízió és különböző szakmai továbbképzéseken való részvétel. Munkám során szeretnék segítséget nyújtani azoknak a hozzám forduló gyermekeknek, fiataloknak (4-18 éves kor között) és családjaiknak, akik úgy érzik konzultációs alkalmak, nevelési tanácsadás során szeretnének támogatást kapni: nevelési kérdések, szorongás, szociális és beilleszkedési nehézségek, intézményi közegben (óvoda, iskola) felmerülő problémák, családdinamikai kérdések kapcsán.

logopédus, gyógypedagógus

Udvarhelyi Anna

Tanulmányaimat 2007 júniusában fejeztem be a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, ahol gyógypedagógus diplomát szereztem. 2007 szeptemberétől a XII. kerületi Logopédiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el. A kerület több intézményében is dolgoztam, óvodában és iskolában egyaránt. Mindig van hová fejlődni, ezért is fontosnak tartom az új ismeretek szerzését. 2010-ben diplomáztam ELTE-Pedagógiai és Pszichológiai kar Neveléstudományi mesterképzés szakán majd 2013-ban szakvizsgáztam, valamint több tanfolyamot, többek közt a GMP tanfolyamot is elvégeztem. A gyerekek ellátása során figyelembe veszem a személyiségüket, egyéni képességeiket és a tünetek változatosságát. igyekszem a foglalkozásaimat színesíteni, kreatív eszközökkel gazdagítani. Célom, hogy a gyermekek fejlesztése jó hangulatban, nyugodt légkörben teljen.

logopédus, pszichopedagógus

Fodor Henriett

Első diplomámat 2016-ban az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar szakán szereztem meg, ahol a nyelvészet és kommunikáció vált számomra a legkedvesebb területekké. A képzést követően további gyakorlati tudással szerettem volna bővíteni addigi ismereteimet, így tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Jelenleg a XII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom korai fejlesztő gyógypedagógusként. A beszéd és kommunikáció elementáris módon határozza meg társas kapcsolatainkat, személyiségünket, ezért logopédusként nagyon fontosnak tartom, hogy a beszéddel való foglalkozás játékosan, változatosan, a gyermek egyéniségére szabottan, érzelmileg biztonságos légkörben történjen. Hatalmas sikerélmény, amikor a gyermek a terápia során lépésről lépésre fejlődik és a korábban nem beszélő gyermek kezdeményezővé, beszédessé válik. Ugyanúgy, mint amikor egy artikulációs vagy nyelvi zavart mutató gyermek beszéde tisztul, szókincse bővül vagy amikor egy olvasást, írást érintő problémában fejlődést tapasztalok.

gyógypedagógus, pszichopedagógus

Schwarcz Anna

Schwarcz Anna vagyok, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem, autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányokon. Emellett elvégeztem a Komplex Mozgásterápia Tanfolyamot, így a mozgásos elemek sem állnak távol tőlem. Jelenleg egy sajátos nevelési igényű első osztály osztályfőnöke és gyógypedagógusa vagyok. Erősségemnek tartom a kreativitásomat, a türelmemet és a jó kommunikációs készségemet, amik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy hamar megtalálom a közös hangot a gyerekekkel. A foglalkozások során elsődleges célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, töltődjenek fel, tanuljanak meg új dolgokat és ismerjék meg saját képességeiket. Kiemelten fontosnak tartom emellett, hogy olyan biztonságos légkört alakítsak ki, ahol nem félnek önmagukat adni és az esetleges nehézségeket is bátran megosztják. Minden rám bízott feladatot szívvel-lélekkel végzek és ezt Nektek is meg szeretném mutatni!

mozgásfejlesztő

Harmat Kiss Kata

Harmat Kiss Kata vagyok, 47 éves négygyermekes boldog édesanya, színésznő, a Gyermekeink Mozgásáért Egyesület tagja, mozgásfejlesztő gyermek- és  babajóga oktató, művelődésszervező, sportrekreációs szakember, Intuyiching tanácsadó. A Teátrum Színiakadémián tanultam a színészmesterséget, aztán a Madách Színházban és a Nevesincs Színházban főleg gyermekelőadásokban játszottam az első kislányom érkezéséig. Gyermekkorom óta lételemem a mozgás, a játék, valamint a művészet és kreativitás is nagy szerepet játszik a mindennapjaimban. 16 éve tartok gyerekfoglalkozásokat. Úgy gondolom és tapasztalom, hogy a tudatos testmozgás a gyermek érzelmi adottságaival, fizikai képességeivel harmóniában segít onnan elindulni, ahol éppen ő tart. Ez örömteli munka és egyben elhivatottság részemről, mindennek tudatában szeretek foglalkozni a kisgyermekek mozgásfejlesztésével. Szeretek élni, énekelni, játszani, nevetni, jelen lenni. Boldoggá tesz, ha ezt  megoszthatom másokkal, és az igazi csoda, amikor a gyermekek szemében, mosolyában visszatükröződni láthatom az életörömöt. Szeretetteljes kihívás számomra átadni nekik az együtt mozgással, játékkal, mókával a jelenlét művészetét.