Minisuli

OVI HELYETT, SULI ELŐTT- KOMPLEX ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ NAP

Hiszünk abban, hogy minden gyermek a maga módján tökéletes, a mi feladatunk, hogy segítsük őket a személyiségük és tudásuk kibontakozásában. A Tudorka Minisuli átmenet az óvoda és az iskola között: óvodai hangulatban, kislétszámú környezetben töltjük együtt a napot, és közben elsajátítjuk az összes képességet, ami az iskolai élethez szükséges.

A Minisuli heti 1 nap, 8:00-16:00 óráig tart, és napi 3 foglalkozást tartalmaz:
A Minisuli heti 1 nap, 8:00-16:00 óráig tart, és napi 3 foglalkozást tartalmaz:

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS:
Az iskolaérettséghez szükséges összes részképesség gyakorlása:

   • Tanulási szokások, szociális készségek
   • Írásmozgás, szem-kéz koordináció
   • Beszédészlelés, szövegértés
   • Figyelem, emlékezet
   • Logikai gondolkodás, problémamegoldó képesség
   • Térbeli és időbeli tájékozódás
   • Testtudat, testséma
   • Elemi számolási készség

MOZGÁSFEJLESZTÉS:
Idegrendszeri érést, mozgásügyességet fejlesztő alapozó terápia. Az óra levezetéseként megismerkedünk a gyermekjógában használt relaxációs technikákkal.

DRÁMAJÁTÉKOK, MESEPEDAGÓGIA, VARÁZSJÁTÉKOK, KREATÍV FOGLALKOZÁSOK:

A drámajátékok által a gyerekek megtanulják jobban elfogadni és vállalni önmagukat, fejlődik az önuralmuk, könnyebben megértik mások és a saját viselkedésüket.
A mesehallgatás és az azt követő játékok segítik felfedezni a világ összefüggéseit, és erősítik a biztonságérzetüket, hogy megtapasztalhassák, ők is képesek legyőzni az előttük álló akadályokat.
A kreatív foglalkozásokon olyan technikákat mutatunk nekik, amik változatosak és különlegesek. Elsősorban a művészeti vonalat részesítjük előnyben a sablonok és megkomponált alkotások helyett. Így a gyerekek fantáziája, kreativitása kerül előtérbe.

Milyen szemléletben dolgozunk?
Milyen szemléletben dolgozunk?

A környezettudatos gondolkodásra nevelés, a gyerekek környezeti érzékenyítése a hely szellemiségében, kialakításában és a pedagógiai munkánkban is megjelenik. A gyerekek koruknál fogva közelebb állnak a természethez, az állatokhoz, ezért ösztönösen érdekli őket a környezetvédelem. Az ökonevelést nem didaktikus eszközökkel, hanem szemléletünkkel valósítjuk meg a Minisuliban:

A fejlesztő műhelyben minőségi, természetes fajátékok és eszközök közül választhatnak a gyerekek a szabad játék és a fejlesztések közben.

A barkácsolás, alkotások során a helyben gyűjthető, újrahasznosítható alapanyagok használatára törekszünk.

A szezonális, mikrokörnyezetben történő gondolkodást ösztönözzük minden tevékenységünk során.

Nyomtatott fejlesztő feladatlapok helyett feladatgyűjteményt (könyvet) használunk.

Az ünnepeket, néphagyományokat környezettudatos szemléletben fedezzük fel.

A fenntarthatóság, hulladékcsökkentés, újrahasznosítás fontosságát tudatosítjuk a mindennapjainkban.

Minisulis napok: hétfő vagy szerda (opcionálisan választható) 8:00-16:00 között, az iskolai tanév alatt.

Létszám: max. 8 fő

Pedagógusok:

Erős Panni fejlesztőpedagógus, alapozó terapeuta, +36(30)884-8468

Földes Fanni pszichopedagógus, alapozó terapeuta, +36(30)426-6932

A csoport díja: napi 15 000 Ft, mely tartalmazza:

 • napi 3x fejlesztő foglalkozás,
 • tízórai, uzsonna (ebéd a Scruton étteremben, külön fizetendő),
 • évindító és évzáró felmérések,
 • folyamatos konzultációs lehetőségek a szülőknek az év során.