Iskolai fejlesztés

Tanulási készségek fejlesztése – egyéni, vagy kiscsoportos formában

Az iskolai fejlesztést elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik valamilyen nehézséggel
küzdenek a tanulás terén. Akiknek az olvasás, írás nehezebben megy, figyelmük csak rövid
ideig fenntartható, tévesztik vagy felcserélik a betűket, nehezen követik a sorokat a
füzetben, esetleg írásmozgásuk még fejlesztést igényel. Nemcsak az elmaradottabb
területekre koncentrálunk, hanem játékos módszerekkel, változatos gyakorlatokkal ötvözve
fejlesztjük azokat az alapkészségeket, melyek segítik az iskolában a tananyag gördülékeny
elsajátítását. A gyerekek fejlődését differenciált feladatokkal, egyéni figyelemmel, átgondolt
fejlesztési tervvel segítjük.