Iskola-előkészítő foglalkozás

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ CSOPORT ISKOLÁBA KÉSZÜLŐ ÓVODÁSOK RÉSZÉRE

A sikeres iskolai teljesítmény előfeltétele, hogy a gyermek készségei megfeleljenek az iskola által támasztott követelményeknek. A foglalkozásokon az iskolai érettséghez szükséges részképességeket játékos formában sajátítjuk el, az alacsony létszámú csoportoknak köszönhetően differenciált, egyénre szabott fejlesztésben részesül minden gyermek.

A foglalkozások során az írás-olvasás előkészítéséhez, a matematikai/logikus gondolkodás elsajátításához, a szövegértés és a figyelem fejlesztéséhez mozgásfejlesztő, képességfejlesztő játékokat és grafomotorikát fejlesztő feladatlapokat használunk.

A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES, A TANULÁSI KÉPESSÉGET MEGHATÁROZÓ FUNKCIÓK

  • Mozgáskoordináció (nagymozgás, finommozgás): térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás
  • Auditív és vizuális észlelés
  • Beszédészlelés, beszédprodukció
  • Figyelem, koncentráció
  • Emlékezet, feladattudat, gondolkodás