Alapozó terápia

MI AZ ALAPOZÓ TERÁPIA?

Az Alapozó terápia komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszert fejlesztő mozgásterápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot.

Létezik egy emberre általánosan jellemző mozgáslépcső, amin a gyerekek a fejlődésük során végigmennek. Minden mozgásfajtához, mozgáslépcsőhöz egy, vagy több agyi terület érése kapcsolódik. Ha a mozgásfejlődés során ebből a mozgássorból kimaradnak elemek, vagy nem a megfelelő sorrendben épülnek egymásra, akkor az idegrendszer egyes területei alulszervezetté válnak és óvodáskorban beszéd- és mozgásügyességi problémák, iskoláskorban pedig tanulási nehézségek jelentkezhetnek. Az ilyen elmaradások megelőzésére, illetve a fennálló problémák kezelésére alkalmas az Alapozó Terápia.

Az Alapozó Terápia lehetővé teszi a gyermek számára, hogy újrajárja a fejlődés már elhagyott lépcsőfokait, pótolva a hiányokat. A mozgásokkal és a mozgások által kiváltott ingerületekkel indítjuk újra az idegrendszer érését. Végigvezetjük a gyermeket az emberre általánosan jellemző fejlődési úton: fejemelés, fejfordítás, gurulás, kúszás, mászás, felülés, járás, szökdelés, majd tovább építkezünk az egyre magasabb rendű mozgások felé. A csecsemőkori és kisgyermekkori nagymozgások után rugalmasságot, egyensúlyt és mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatokat végzünk, amelyeket kognitív fejlesztéssel egészítünk ki.

MIÉRT JÓ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA A GYERMEKNEK?

  • Segíti az iskolára való felkészülést (térbeli-és időbeli tájékozódást, ritmusérzéket, verbális és képi emlékezetet, észlelést és érzékelést fejlesztő gyakorlatok, amelyek előkészítik az írás, olvasás, számolás képességét).
  • Iskoláskorban növeli a tantárgyi teljesítményt (ha a gyermek írásképe nem szép, nehezen figyel a külalakra, olvasási/számolási nehézségekkel küzd). 
  • Javítja a mozgáskoordinációt (egyensúlyt, rugalmasságot, nagymozgást, szem-kéz és szem-láb koordinációt segítő gyakorlatok).
  • Segít kialakítani, vagy ha már kialakult, begyakorolni a kézdominanciát ( jobb- vagy balkezesség).
  • Fejleszti a finommotorikát (kézügyességet, grafomotorikát fejlesztő gyakorlatok, ceruzafogást és formaészlelést segítő rajzolások).
  • Fejleszti az anyanyelvi készséget (megkésett, hibás beszédfejlődés esetén, ha a gyermek nehezen tanul meg új kifejezéseket, beszédészlelése és beszédprodukciója nem a korának megfelelő).
  • Növeli az önbizalmat és a pozitív énképet (minden gyermek egyéni odafigyelésben részesül, a fejlesztés a gyerekek személyiségét és érdekeit figyelembe véve történik).
  • Segíti a gyermek figyelmének és koncentrációjának fejlődését (fejleszti a monotonitás tűrését és a kitartást, segít a feladattudat és feladattartás kialakításában).

MILYEN KOROSZTÁLYNAK AJÁNLHATÓ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA?

5 éves kortól, elsősorban nagycsoportos óvodás és kisiskolás korban ajánlott,  de felső tagozatos  gyerekeknél is sikerrel alkalmazható. A foglalkozásokon játékos feladatokat végzünk, a legkülönbözőbb mozgásfejlesztő eszközök segítségével (trambulin, labda, karika, babzsák, kötél, akadálypályák, készségfejlesztő játékok).

MILYEN TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉBEN SEGÍT?

– Megkésett/hibás beszédfejlődésnél. Kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél.
– Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál (olvasás/írásgyengeségnél).
– Túlmozgásos, figyelemzavaros gyermekeknél.
– Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.
– Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél.
– Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból

MI AZ A REGRESSZIÓ ÉS MEDDIG TART?

A regresszió a terápia hatékonyságának jele. Ekkor a gyermek egy, az életkoránál alacsonyabb fejlődési szintre lép vissza. A regresszió normális folyamat, a fejlődésben gyökerezik, és az alkalmazkodást szolgálja.

Minden gyermek máshogy reagál a rendszeres ingerekre, amik a fejlesztés során érik.
Van, akinél ezek a tünetek nem/alig jelentkeznek, és van, akinél erősebben jönnek ki.
A regresszió után mindig ugrásszerű fejlődés várható a mozgás, tanulás, viselkedés terén is.

Miért része a terápiának?

- ismételjük, modellezzük a fejlődés korábbi szakaszait (földön végzett gyakorlatok, csecsemőkori mozgások)
- a kifáradás, nehéz feladatok regresszióhoz vezetnek
- folyamatos terhelés, feladatok nehezítése
- érzelmileg és értelmileg igen aktív közegbe kerülnek a gyerekek
- egy gyors, minőségi fejlődés eljuttat egy nehezen teljesíthető, túl korán elért, még meg nem alapozott szinthez

Tünetek lehetnek:

- ujjszopás, körömrágás
- nyafogás, hiszti, dührohamok, sírás
- anyához való ragaszkodás
- „kicsi akarok maradni”, „vegyél fel”
- dac
- nyugtalanság, figyelemzavar

Mikor és hányszor várható?

- nagyok az egyéni eltérések
- kb. 2-6 hétig tart
- 1. regresszió kb. 1-2 hónap után jelentkezik
- 2. regresszió kb. 6 hónap után jelentkezik (kevésbé hosszú és kevésbé mély)

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

A terápia, fejlesztés időtartama átlagosan két év, ez a gyermek fejlődésétől és kiindulási szintjétől függően 1-2 év is lehet. Félévkor és év végén a szülőknek lehetősége nyílik fogadóórát kérni, ahol összegezzük a gyermek fejlődésével kapcsolatos legfontosabb észrevételeinket, illetve választ adunk a felmerülő kérdésekre is.
A tanév végén, a fogadóóra mellett, írásbeli értékelés is készül a gyermek fejlődéséről és az elért eredményekről. Amennyiben szükséges, javaslatot teszünk a fejlesztés folytatására.

A csoport létszáma: max. 7 fő.

A foglalkozás rendszeressége: heti 2 alkalom.

A csoporthoz való csatlakozást alapozó terápiás mozgásvizsgálat előzi meg, melyet előre egyeztetett időpontban végzünk.