Munkatársaink

pszichopedagógus, kisgyermeknevelő, gyermekjóga oktató, alapozó terapeuta, a Tudorka Műhely vezetője

Földes Fanni

Földes Fanni vagyok, pszichopedagógus, kisgyermeknevelő, alapozó terapeuta, gyermekjóga oktató. 2013-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, pszichopedagógia szakon. Amióta gyerekekkel foglalkozom, csoportos mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásokat tartok bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek Budapesten. A gyerekekkel mindig könnyen megtaláltam a közös hangot, szeretek velük együtt lenni, fejlődni, dolgozni… 2012- ben végeztem el az Alapozó Terápia képzést, és 2018 óta gyermekjóga oktatóként is lehetőségem van átadni a mozgás örömét kis tanítványaim részére. Fontosnak tartom, hogy óráimon minden gyermek egyéni odafigyelésben részesüljön, egyedi személyiségük kibontakozását és érdekeit tartom egészséges önbecsülésük erősítése mellett a legfontosabbnak. Kisfiam születése óta édesanyaként is végigkísérhetem a gyermeki lélek csodálatos, ám néha nehézségekkel járó fejlődésének útját. Pedagógusként igyekszem a szülőként megszerzett tapasztalatokat és tudást minden napi munkámba beilleszteni, beépíteni.

fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, mozgásfejlesztő

Erős Anna

Jelenleg fejlesztőpedagógusként dolgozom egy budapesti óvodában. Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, már az óvodában is a kisebbeket terelgettem. Úgy gondolom a hivatásom sajátossága a folyamatos önképzés, hiszen így tudok a gyerekeknek egyre többet adni. A tevékenységeim alatt pozitív visszajelzésekre épülő, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek bátran mernek önmaguk lenni. Számomra nagyon fontos, hogy önálló próbálkozásaiknak elegendő időt és teret biztosítsak. Így érezhetik meg a „képes vagyok rá”- érzését, mely által énképük alakulhat, fejlődhet. Természetesen ezzel együtt jár a hibázás lehetősége is, de olyan harmonikus légkör biztosítására törekszem, ahol a gyerekek tudják, hogy hibázni szabad, és mindenkinek lehetősége van a javításra. A célom az, hogy a gyerekek az óráimon jól érezzék magukat a bőrükben, és ez a jóleső érzés ez lesz az, amiért újra szeretnének jönni. A nagy titok abban rejlik, hogy a gyerekek csak abban fejlődnek igazán, amit szeretnek.

klinikai és mentálhigiéniai gyermek-és ifjúsági szakpszichológus jelölt, gyógypedagógus, pszichopedagógus

Szuromi Fanni

Szuromi Fanni vagyok, klinikai és mentálhigiéniai gyermek-és ifjúsági szakpszichológus jelölt, gyógypedagógus, pszichopedagógus. Tanulmányaimat gyógypedagógia, pszichopedagógia szakon 2013-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Szakán végeztem, majd ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem pszichológusi végzettségemet 2018-ban. Fontosnak tartom folyamatos szakmai önfejlesztésemet, ezért jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem klinikai és mentálhigiéniai képzésén veszek részt. 2014 óta dolgozom egészségügyi intézményben, ahol tapasztalatot szerezhettem a diagnosztikai és támogató terápiás területről a 4-18 éves korosztállyal, valamint a családjukkal való közös munkáról. Munkám során szeretném azon gyermekeket, fiatalokat és családjaikat megsegíteni, akik úgy érzik a képesség- és készségfejlesztések mellett, konzultációs vagy szupportív terápiás alkalmak során szeretnék neveléssel, oktatással, pszichés jólléttel kapcsolatos kérdéseiket megvitatni. Az érintett gyermekek, fiatalok gyakran élnek át óvodai, iskolai helyzetekben magasabb szintű stresszt, ezek oldására, kezelésére ajánlom az Autogén Tréning módszert. Konzultációk, terápiák: - szülőkonzultáció: nevelési, családdinamikai kérdésekben (pl.: testvérféltékenység) - szupportív terápia (4-18 éves kor között) - Autogén Tréning (10 éves kortól- felnőtt korig)

Pszichológus

Maléth Enikő

Maléth Enikő vagyok, pszichológus. Különböző keretek között, de mindig megragadtam a lehetőséget, hogy gyermekekkel foglalkozzak, kompetenciámhoz mérten segítsem fejlődésüket. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlődés - és Klinikai Gyermekpszichológia specializációján végeztem, okleveles pszichológusként. 2018-ban iskolapszichológusként kezdtem el dolgozni. Az általános iskolában végzett munkám során megismerkedhettem kisiskolás korosztálytól egészen a kiskamaszkorú gyermekek és családjaik, valamint az intézményben velük foglalkozó felnőttek nehézségeinek széles spektrumával. 2021 óta Pedagógiai Szakszolgálatban foglalkozom gyermekek, serdülők és családjuk megsegítésével. Szakértői bizottsági tevékenység alkalmával tapasztalatot szereztem a beilleszkedési tanulási magatartási (BTM) nehézség megállapításának folyamatában is. A szakszolgálati munka sokszínűsége teret ad annak, hogy óvodás kortól egészen fiatal felnőtt korig segítséget nyújtsak a hozzám forduló szülőknek, gyermekeknek és fiataloknak. Hiszek a támogató kapcsolatok és a közös munka erejében, a szülőkkel való szoros együttműködést elengedhetetlennek tartom és szorgalmazom. A folyamatos szakmai fejlődés motivál, ennek érdekében kiemelten fontos számomra az önismereti munka, a szupervízió és különböző szakmai továbbképzéseken való részvétel. Munkám során szeretnék segítséget nyújtani azoknak a hozzám forduló gyermekeknek, fiataloknak (4-18 éves kor között) és családjaiknak, akik úgy érzik konzultációs alkalmak, nevelési tanácsadás során szeretnének támogatást kapni: nevelési kérdések, szorongás, szociális és beilleszkedési nehézségek, intézményi közegben (óvoda, iskola) felmerülő problémák, családdinamikai kérdések kapcsán.

logopédus, gyógypedagógus

Udvarhelyi Anna

Tanulmányaimat 2007 júniusában fejeztem be a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, ahol gyógypedagógus diplomát szereztem. 2007 szeptemberétől a XII. kerületi Logopédiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el. A kerület több intézményében is dolgoztam, óvodában és iskolában egyaránt. Mindig van hová fejlődni, ezért is fontosnak tartom az új ismeretek szerzését. 2010-ben diplomáztam ELTE-Pedagógiai és Pszichológiai kar Neveléstudományi mesterképzés szakán majd 2013-ban szakvizsgáztam, valamint több tanfolyamot, többek közt a GMP tanfolyamot is elvégeztem. A gyerekek ellátása során figyelembe veszem a személyiségüket, egyéni képességeiket és a tünetek változatosságát. igyekszem a foglalkozásaimat színesíteni, kreatív eszközökkel gazdagítani. Célom, hogy a gyermekek fejlesztése jó hangulatban, nyugodt légkörben teljen.

logopédus, pszichopedagógus

Fodor Henriett

Első diplomámat 2016-ban az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar szakán szereztem meg, ahol a nyelvészet és kommunikáció vált számomra a legkedvesebb területekké. A képzést követően további gyakorlati tudással szerettem volna bővíteni addigi ismereteimet, így tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Jelenleg a XII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom korai fejlesztő gyógypedagógusként. A beszéd és kommunikáció elementáris módon határozza meg társas kapcsolatainkat, személyiségünket, ezért logopédusként nagyon fontosnak tartom, hogy a beszéddel való foglalkozás játékosan, változatosan, a gyermek egyéniségére szabottan, érzelmileg biztonságos légkörben történjen. Hatalmas sikerélmény, amikor a gyermek a terápia során lépésről lépésre fejlődik és a korábban nem beszélő gyermek kezdeményezővé, beszédessé válik. Ugyanúgy, mint amikor egy artikulációs vagy nyelvi zavart mutató gyermek beszéde tisztul, szókincse bővül vagy amikor egy olvasást, írást érintő problémában fejlődést tapasztalok.

magyar nyelv és irodalom, nyelv-és beszédfejlesztő tanár

Komári Lilla

Komári Lilla vagyok, az ELTE Bölcsészettudományi karán szereztem magyartanári, nyelv-és beszédfejlesztői mesterszakos diplomámat 2014-ben. 14 éves korom óta táboroztatok, a közösség varázsát, az együttműködés erejét itt tapasztaltam meg először. Jelenleg egy újbudai alternatív alapítványi iskolában dolgozom, kezeim között nagyon sokféle képességgel, érdeklődéssel, adottsággal, vagy éppen nehézséggel rendelkező gyermek megfordult. Az egyetem megkezdése óta vannak magántanítványaim, az iskolai atmoszférát és a magánórák bensőséges viszonyát is nagyon kedvelem. Iskolánban magyar nyelv és irodalmat, valamint beszédfejlesztést tanítok, korábban kommunikációs és drámacsoportot is vezettem másik intézményben. 2020. óta írásbeli és szóbeli felvételi előkészítőt is indítok, iskolánkba járó és máshonnan érkező gyerekek számára, kiscsoportban, nagy lelkesedéssel, egyénhez igazított keretek között. Hiszek a bátorító szavak erejében, a pozitív pedagógiában, az ismétlés és alaposság fontosságában. Ha nehézséggel, elakadással találkozom, a tünet kezelése helyett a probléma gyökeréig megyek vissza. Nálam bármit lehet kérdezni, amíg azzal a közös tanulási célt hajtjuk. Óriási örömmel tölt el, ha a tanulónak sikerélménye van, legyőzi a saját magában keletkezett vagy a feladat általi nehézségeket is. A tanulás egy komplex személyiségfejlesztés része, aminek az önismeret és az önreflexió is szerves alkotóeleme. Munkámat nagyon jellemzi egy általam sokszor ismételt mondat: Az előtted lévő hegyeket nem tudom, és nem is akarom elvenni előled, de a kezedet fogva átsegítelek, majd megtanítalak egyedül is megmászni azt.