Munkatársaink

pszichopedagógus, kisgyermeknevelő, gyermekjóga oktató, alapozó terapeuta, a Tudorka Műhely vezetője

Földes Fanni

Földes Fanni vagyok, pszichopedagógus, kisgyermeknevelő, alapozó terapeuta, gyermekjóga oktató. 2013-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, pszichopedagógia szakon. Amióta gyerekekkel foglalkozom, csoportos mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásokat tartok bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek Budapesten. A gyerekekkel mindig könnyen megtaláltam a közös hangot, szeretek velük együtt lenni, fejlődni, dolgozni… 2012- ben végeztem el az Alapozó Terápia képzést, és 2018 óta gyermekjóga oktatóként is lehetőségem van átadni a mozgás örömét kis tanítványaim részére. Fontosnak tartom, hogy óráimon minden gyermek egyéni odafigyelésben részesüljön, egyedi személyiségük kibontakozását és érdekeit tartom egészséges önbecsülésük erősítése mellett a legfontosabbnak. Kisfiam születése óta édesanyaként is végigkísérhetem a gyermeki lélek csodálatos, ám néha nehézségekkel járó fejlődésének útját. Pedagógusként igyekszem a szülőként megszerzett tapasztalatokat és tudást minden napi munkámba beilleszteni, beépíteni.

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Varga Viktória

Varga Viktória vagyok, csecsemő- és kisgyermeknevelő. Az ELTE csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon végeztem, ahol sok tapasztalatot szereztem, hiszen Budapest több kerületének bölcsődéjében is járhattam. Volt lehetőségem családoknál is dolgozni gyerekekkel, ahol sok sok játékkal, kézműveskedéssel, szabadtéri programokkal teltek a napjaink. Több, mint 8 éve énekelek rendszeresen egy gospel kórusban, illetve 2019 óta egy zenekarban is. Ebből adódóan nagyon szívesen énekelek a gyermekekkel. Úgy gondolom, a bölcsőde nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy ebben a fogékony korban a gyermekek zenei érdeklődését felkeltse, kedvet ébresszen a közös éneklésre. A zene mellett alkalomhoz illő kreatív foglalkozásokkal és természetesen a szabad játék örömével igyekszem a bölcsődében a gyermekek mindennapjait kiegyensúlyozottá, boldoggá tenni. Úgy gondolom a gyermekek érzik, hogy maximális empátiával és türelemmel fordulok feléjük, így mindig könnyen megtaláljuk a közös hangot.

fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, mozgásfejlesztő

Erős Anna

Jelenleg fejlesztőpedagógusként dolgozom egy budapesti óvodában. Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, már az óvodában is a kisebbeket terelgettem. Úgy gondolom a hivatásom sajátossága a folyamatos önképzés, hiszen így tudok a gyerekeknek egyre többet adni. A tevékenységeim alatt pozitív visszajelzésekre épülő, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek bátran mernek önmaguk lenni. Számomra nagyon fontos, hogy önálló próbálkozásaiknak elegendő időt és teret biztosítsak. Így érezhetik meg a „képes vagyok rá”- érzését, mely által énképük alakulhat, fejlődhet. Természetesen ezzel együtt jár a hibázás lehetősége is, de olyan harmonikus légkör biztosítására törekszem, ahol a gyerekek tudják, hogy hibázni szabad, és mindenkinek lehetősége van a javításra. A célom az, hogy a gyerekek az óráimon jól érezzék magukat a bőrükben, és ez a jóleső érzés ez lesz az, amiért újra szeretnének jönni. A nagy titok abban rejlik, hogy a gyerekek csak abban fejlődnek igazán, amit szeretnek.

klinikai és mentálhigiéniai gyermek-és ifjúsági szakpszichológus jelölt, gyógypedagógus, pszichopedagógus

Szuromi Fanni

Szuromi Fanni vagyok, klinikai és mentálhigiéniai gyermek-és ifjúsági szakpszichológus jelölt, gyógypedagógus, pszichopedagógus. Tanulmányaimat gyógypedagógia, pszichopedagógia szakon 2013-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Szakán végeztem, majd ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem pszichológusi végzettségemet 2018-ban. Fontosnak tartom folyamatos szakmai önfejlesztésemet, ezért jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem klinikai és mentálhigiéniai képzésén veszek részt. 2014 óta dolgozom egészségügyi intézményben, ahol tapasztalatot szerezhettem a diagnosztikai és támogató terápiás területről a 4-18 éves korosztállyal, valamint a családjukkal való közös munkáról. Munkám során szeretném azon gyermekeket, fiatalokat és családjaikat megsegíteni, akik úgy érzik a képesség- és készségfejlesztések mellett, konzultációs vagy szupportív terápiás alkalmak során szeretnék neveléssel, oktatással, pszichés jólléttel kapcsolatos kérdéseiket megvitatni. Az érintett gyermekek, fiatalok gyakran élnek át óvodai, iskolai helyzetekben magasabb szintű stresszt, ezek oldására, kezelésére ajánlom az Autogén Tréning módszert. Konzultációk, terápiák: - szülőkonzultáció: nevelési, családdinamikai kérdésekben (pl.: testvérféltékenység) - szupportív terápia (4-18 éves kor között) - Autogén Tréning (10 éves kortól- felnőtt korig)

logopédus

Tánczos-Varga Nóra

Tánczos-Varga Nóra vagyok, logopédus. Logopédiai diplomámat 2013-ban szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Az elmúlt évek során diagnosztikai és terápiás gyakorlatot szereztem a FPSZ XII. kerületi Tagintézményében 2-10 éves korú gyermekek körében. Nagy örömmel tölt el, amikor egy nem beszélő 2,5-3 éves gyermek a közös munka eredményeképpen megnyílik, csacsogni kezd, vagy amikor egy súlyos nyelvi vagy artikulációs zavart mutató gyermek beszéde kitisztul, érthetővé válik. Az iskolás korosztály logopédiai ellátását, vagyis a diszlexia prevenciót, reedukációt, beszédészlelés, -értés fejlesztését is ugyanilyen izgalmas tevékenységnek tartom. Fontos számomra, hogy a gyermekek oldott hangulatban, játékos keretek között fejlődjenek, motiváltak legyenek. Ennek érdekében igyekszem a foglalkozásaimat színesíteni, kreatív eszközökkel gazdagítani. Úgy érzem, hogy ezen a pályán mindig lesz hová fejődni, a szakmai tudásomat fontosnak tartom rendszeresen frissíteni. A logopédiai tanulmányaimat követően ezért is végeztem el az egyetemi, valamit a szakvizsgás gyógypedagógus képzést.

logopédus, gyógypedagógus

Udvarhelyi Anna

Tanulmányaimat 2007 júniusában fejeztem be a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, ahol gyógypedagógus diplomát szereztem. 2007 szeptemberétől a XII. kerületi Logopédiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el. A kerület több intézményében is dolgoztam, óvodában és iskolában egyaránt. Mindig van hová fejlődni, ezért is fontosnak tartom az új ismeretek szerzését. 2010-ben diplomáztam ELTE-Pedagógiai és Pszichológiai kar Neveléstudományi mesterképzés szakán majd 2013-ban szakvizsgáztam, valamint több tanfolyamot, többek közt a GMP tanfolyamot is elvégeztem. A gyerekek ellátása során figyelembe veszem a személyiségüket, egyéni képességeiket és a tünetek változatosságát. igyekszem a foglalkozásaimat színesíteni, kreatív eszközökkel gazdagítani. Célom, hogy a gyermekek fejlesztése jó hangulatban, nyugodt légkörben teljen.